www.mamboteam.com

14.12.2019.
 
 

Mikołajki 2019
W środę dzieci uczęszczające na zajęcia Szkółki Wędkarskiej spotkały się  Mikołajem. Mikołaj na początku spotkania złożył wszystkim życzenia i poczęstował obecnych w szkolnej świetlicy cukierkami. Następnie dzieci, które uczęszczają na zajęcia Szkółki Wędkarskiej zostały obdarowane przez Mikołaja paczkami. Spotkanie z Mikołajem zakończyliśmy pamiątkowymi fotografiami.
W imieniu dzieci składam serdeczne podziękowania Zarządowi Koła Osieczna za ufundowane podarunki - instruktor Jacek Borowiec.

/jb/ 

Zmieniony ( 11.12.2019. )
 
Zawody spinningowe Osieczna-Leszno 2019 - Wyniki
W dniu 24.11.2019 roku na Jeziorze Łoniewskim rozegrane zostały drużynowe spinningowe zawody wędkarskie teamów zaprzyjaźnionych kół PZW Osieczna i PZW Metalplast Leszno. W zawodach udział wzięło 18 zespołów. 10 zespołów reprezentowało Koło Osieczna, 8 zespołów to reprezentanci Koła PZW Metalplast Leszno. Wynik drużyny klasyfikowany na podstawie 5 najlepszych teamów  z każdego koła. Zbiórka o godzinie 6.45, omówienie regulaminu i od godziny 8.00 wędkowanie.
Przyjemna jak na tę porę roku pogoda dawała nadzieje na dobre brania ryb. Po starcie zauważyć można było że większość zawodników nastawiła się na połów dużych ryb-celując w sandacze i szczupaki tylko niektórzy zawodnicy metodą bocznego troku próbowali łowić okonie.
Odnotować należy, że w jednej z drużyn pierwszy raz w zawodach spinningowych wystartowała
pani która reprezentowała Koło PZW Osieczna.
Jak pokazały końcowe wyniki, lepsze rezultaty osiągnęli wędkarze nastawieni na duże ryby. 
Odnotować trzeba, że wędkarze mieli wile brań sandaczy, tylko jednego udało się wyholować i był to zwycięski w zawodach sandacz o wymiarze 80cm.


Złowiono także kilka szczupaków i okoni i to szczupaki decydowały o kolejnych miejscach. Końcowe wyniki drużynowe pokazały, że w tym roku lepsi okazali się wędkarze reprezentujący Koło PZW Osieczna . Poniżej wyniki jakie ustaliły się po 5-cio godzinnej turze:

I MIEJSCE KOŁO PZW OSIECZNA - 7200 PKT
II MIEJSCE KOŁO PZW METALPLAST LESZNO - 3170 PKT
 
Indywidualne wyniki poszczególnych teamów:
I miejsce kol. Aleksander Trzmiel i kol. Paweł Homski - 2300 pkt. – Koła PZW Osieczna
II miejsce kol. Michał Bartkowiak i kol. Robert Basiak - 1910 pkt. – Koło PZW Osieczna
III miejsce kol. Tomasz Siniecki i kol. Janusz Siniecki - 1700 pkt. – Koło PZW Osieczna
III miejsce kol. Jerzy Łukawski  i kol. Paweł Jóźwiak - 1700  pkt. – Koło Metalplast Leszno

Zawody sędziowali : kol. Artur Wojdowski i kol. Tadeusz Ficek. Zawody zakończono wspólnym posiłkiem i pamiątkową fotką, oraz obietnicą rozegrania takich samych zawodów w przyszłym roku.
/jb/ 
Zmieniony ( 29.11.2019. )
 
Zarybienie jesień 2019
W ubiegłym tygodniu Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu zakończył akcję cyklicznych zarybień jezior na rok 2019.
W Gminie Osieczna opiekunem większości jezior jest Koło wędkarskie PZW Nr 179 z Osiecznej. Członkowie Zarządu Koła wraz z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie oraz Społecznej Straży Rybackiej tradycyjnie nadzorowali każde zarybienie. Jak podkreśla prezes koła Tomasz Franek w tym roku do akwenów trafiło bardzo dużo materiału zarybieniowego. Ryby w większości pochodziły z własnych ośrodków zarybieniowych z Zaborówca, Dąbrówki Kościelnej oraz Zglińca. Kolejny bardzo ciepły rok sprzyjał przyrostowi ryb. Dla ograniczenia dużej populacji drobnej ryby zdecydowano się również zwiększyć ilość wpuszczanego szczupaka, sandacza i węgorza. Poza rybami drapieżnymi do wody trafiły już tradycyjnie karpie, liny, karasie, a także amur.
Po zarybieniu Społeczna Straż Rybacka dozorowała zbiorniki do czasu aż ryby spokojnie się rozpłynęły w jeziorach. 

Zmieniony ( 28.11.2019. )
 
Spinningowe Mistrzostwa Koła 2019 - Wyniki
W dniu 10 listopada 2019 roku wędkarze Koła PZW Osieczna spotkali się nad Zalewem Rydzyna aby rozegrać zawody wędkarskie o tytuł Mistrza Koła w wędkarstwie spinningowym na 2019 rok. 
Zbiórka o godzinie 7.00, omówienie regulaminu zawodów i od godziny 7.30 rozpoczęto łowienie. Znający akwen zawodnicy od początku nastawili się na łowienie szczupaków. Pozostali próbowali na boczny trok połowić okonie. W tym dniu lepszą taktyką było nastawienie się na łowienie szczupaków. Ostatecznie w trakcie zawodów złowiono 6 szczupaków i tylko 2 wymiarowe okonie. Trzeba zaznaczyć, że kilka szczupaków wygrało walkę z wędkarzami, a także że zacięto wiele niewymiarowych okoni. 

Po pięciogodzinnej turze ustaliły się poniżej podane wyniki:

I miejsce kol. Mariusz Andersz - 4380 pkt - 3 szczupaki i okoń
II miejsce kol. Paweł Homski - 1550 pkt - szczupak
III miejsce kol. Dawid Zeh - 1150 pkt -  szczupak
IV miejsce kol. Marek Wojtkowiak - 950 pkt -  szczupak
V miejsce kol. Jacek Borowiec - 290 pkt -  okoń

Zawody sędziowali Sędzia Główny kol. Dariusz Kostka i sędzia kol. Mieczysław Ratajczak. 
Puchary  zwycięzcom wręczył  prezes kol. Mieczysław Ratajczak.

Zawody zakończono wspólnym posiłkiem i pamiątkową fotografią.

 

/jb/
Zmieniony ( 16.11.2019. )
 
Składki i opłaty na ochronę i zagospodarowanie wód na rok 2020 - za wędkowanie

1.     Wysokość składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód:

Składka pełna /wszystkie jeziora z brzegu, łodzi, lodu, wszystkie metody/

1

Składka podstawowa pełna 

190,00 zł

2

Składka dla: - odznaczonych Srebrną Odznaką PZW - strażników SSR posiadających minimum rok służby 1*

130,00 zł

3

Składka dla:
- odznaczonych Złotą Odznaką PZW - młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do 24 lat
- mężczyzn od 65 roku życia posiadających 10-letni staż w PZW 2*
- kobiet bez względu na wiek i staż w PZW

100,00 zł

4

Składka dla: - członka uczestnika (młodzież do lat 16) - odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami

30,00 zł

5

Składka dla członka PZW za osobę towarzyszącą 3*

40,00 zł

Składka niepełna

6

podstawowa z brzegu i lodu (wszystkie metody)

180,00 zł

7

podstawowa z brzegu i lodu metodą spławikowo-gruntową

170,00 zł

 

 

 

8

podstawowa na jeden wybrany akwen (jeden staw, jezioro, obwód rybacki rzeki) (wszystkie metody)

160,00 zł

Składka uzupełniająca

9

uzupełniająca do składki niepełnej podstawowej 4*

10,00 zł - 30,00 zł

Zwolnieni z wnoszenia składki

10

Członkowie Honorowi  PZW, Członkowie PZW którym udzielono ulgi na podstawie uchwały Nr 153/16 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ulgi w składce okręgowej dla niepełnosprawnych członków 5*

0,00 zł

 

 Objaśnienie:

1*) Strażnik korzystający z ulgi winien przedstawić aktualną na dany rok legitymację strażnika SSR potwierdzająca roczny staż, a w przypadku wydania nowej legitymacji przedstawia dodatkowo zaświadczenie wydane przez Komendanta Powiatowego SSR o stażu służby.  

2*) Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW lub legitymacji Członkowskiej poświadczającej staż.  

3*) Składkę za osobę towarzyszącą wnosi się bezpośrednio w Biurze ZO PZW w Poznaniu na podstawie złożonego pisemnego wniosku. Osoba towarzysząca nabywa uprawnienia do wędkowania w granicach uprawnień, stanowiska i limitu połowu Członka PZW wnoszącego składkę,. Osoba towarzysząca zobowiązana jest do posiadania karty wędkarskiej. Wnoszący składkę otrzymuje dla osoby towarzyszącej zezwolenie na amatorski połów ryb.  

4*) Składka uzupełniająca pozwala na rozszerzenie zezwolenia na wędkowanie o dodatkowe metody wędkowania tj. przejście od składki niepełnej podstawowej do składki pełnej podstawowej.  

5*) Ulgi udziela Zarząd Okręgu członkom PZW posiadającym znaczną niepełnosprawność ruchową lub umysłową, na pisemny wniosek zainteresowanego z udokumentowaną niesprawnością i opinią macierzystego Koła.  

 2.     Wysokość opłaty za egzamin na kartę wędkarską  

Opłata za egzamin na kartę wędkarską - 30,00 zł z VAT Z opłaty zwolniona jest młodzież ucząca się do ukończenia 19 lat    

 3.      Wysokość składek i opłat okresowych za zezwolenie na wędkowanie na wybrany akwen (staw, jezioro, obwód rybacki rzeki)  

Lp.

Treść

Wysokość w zł

składki dla Członków PZW

opłaty dla osób niezrzeszonych* z VAT

1

zawody

10,00

X

2

1 dzień

35,00

60,00

3

3 dni

55,00

85,00

4

7 dni

80,00

135,00

*) Osoba niezrzeszona to osoba która nie wniosła składki członkowskiej ogólnozwiązkowej na dany rok kalendarzowy i tym samym nie jest Członkiem PZW.  

 4.     Wysokość opłat rocznych za zezwolenie na wędkowanie dla osób niezrzeszonych*  

Lp.

Treść

Wysokość w zł z VAT

1

pełna na wszystkie wody (wszystkie metody)

450,00

2

na wszystkie wody z brzegu (wszystkie metody)

430,00

3

na wszystkie wody z brzegu metodą spławikowo-gruntową

410,00

4

na jeden wybrany akwen (staw, jezioro, obwód rybacki rzeki) (wszystkie metody)

390,00

5

wyłącznie na rz. Drawę obwód 3, 5 i 7 (wszystkie metody)

350,00

*) Osoba niezrzeszona to osoba która nie wniosła składki członkowskiej ogólnozwiązkowej na dany rok kalendarzowy i tym samym nie jest Członkiem PZW.  

 5. Wysokość opłat za zezwolenie na połów ryb kuszą na jez. Dominickim gm. Boszkowo  

Lp.

Treść

Wysokość w zł z VAT

opłaty dla Członków PZW

opłaty dla Członków Stowarzyszenia Spearfishing Poland

1

1 dzień

60,00

100,00

2

14 dni

170,00

250,00

3

pełen sezon*

550,00

550,00

*) Pełen sezon trwa od 16 maja do 14 października 
 
 
Uchwała Nr 129/19 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 24 października 2019 r.

Źródło: pzw.org.pl/poznan 

 


Zmieniony ( 13.11.2019. )
 
Składka członkowska ogólnozwiązkowa na 2020r

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ w 2020 r.  

 

Lp

Treść

Wysokość kwotowa w złotych

1.

Składka członkowska

  100,- 

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,a

2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

4)  kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat  

  50,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

25,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW


25,-

12,-

5.

Legitymacja członkowska

5,-

 

Uwaga:  

1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW


ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2019 r.    

1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do 50%  zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.

5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.

8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.

9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.    

 

Uchwała nr 159/IX/2019 ZG PZW z dnia 20 września 2019 r.
Uchwała nr 194/X/2019 ZG PZW z dnia 25 października 2019 r.

 Źródło: pzw.org.pl/poznan 

Zmieniony ( 13.11.2019. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 18 z 422

Wkrótce
  • r - Zebranie 
Rezerwacja łowisk

Rezerwacja jezior na zawody
Łoniewskie
Drzeczkowskie
Górznickie
Świerczyńskie Małe
Wojnowickie
Ziemnickie

STRAŻ RYBACKA
Jeżeli widzisz, że ktoś kłusuje, w wodzie są sieci lub jesteś świadkiem innego zdarzenia związanego z ochroną wód - dzwoń:
  • SSR Osieczna - tel. 697-218-115
  • PSR Leszno - tel. 512-260-506
  • Policja - tel. 997

Skarbnik informuje

Składki można opłacać:
pn-sobota: 10:00-18:00
w sklepie wędkarskim WIJA
ul. Zamkowa 1/2, Osieczna
Informacje tel. 609-509-737

Reklama

Hosting
Profesjonalny Hosting
 
Top!