www.mamboteam.com

16.06.2019.
 
 

Od 2019 wypełniamy "Rejestr połowu ryb" Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

Rejestr amatorskiego połowu ryb - nowość od 2019r.

 

źródło: http://www.pzw.org.pl/poznan
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu jako uprawniony do rybactwa, w zezwoleniu wydanym na podstawie Ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18.04.1985 r. z późn. zm. w związku z Uchwałą nr 3/I/2018 Prezydium Zarządu Głównego z dnia 19.01.2018 r., Uchwałą nr 42/2018 Zarządu Okręgu z dnia 19.02.2018 r. wprowadził obowiązek prowadzenia od 2018 r. Rejestru Amatorskiego Połowu Ryb na wodach ogólnodostępnych będących własnością lub użytkowanych przez Okręg.

 
Rejestr amatorskiego połowu ryb w wodach Okręgu PZW w Poznaniu służy wyłącznie do wpisywania ryb złowionych na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Poznaniu.
Rejestr należy zdać w Kole wędkarskim do dnia 30 kwietnia następnego roku i nie później niż do dnia wnoszenia składek członkowskich na nowy rok kalendarzowy.
 
Nie ma obowiązku prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb podczas zawodów wędkarskich rozgrywanych na tzw. „żywej rybie". Podczas zawodów rozgrywanych na tzw. „martwej rybie" rejestr ma obowiązek prowadzić organizator zawodów na osobnym druku i zdać w terminie 30 dni od zakończenia zawodów do Koła - opiekuna wody, który wydał zgodę na organizację zawodów.
 
Pouczenie: 
Ustawa o rybactwie śródlądowym z dnia 18.01.1985 r. z późn. zm. stanowi:
Art. 27a Kto:
2) dokonuje amatorskiego połowu ryb:
b) nie posiadając zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2, bądź nie stosuje się do warunków zezwolenia lub nie prowadzi rejestru amatorskiego połowu ryb, jeżeli zezwolenie zobowiązuje do jego prowadzenia,
- podlega karze grzywny lub nagany
 
Nie prowadzenie rejestru jak również nie zdanie rejestru jest naruszeniem §14 ust. 1 pkt. 1 i 5 Statutu PZW i może być podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec członka Związku. Ponadto członek Związku, który uchyla się od obowiązku zdania rejestru traci prawo do ulg w składach członkowskich.
 
Instrukcja prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb
Ryby objęte limitem ilościowym określonym w sztukach przez „Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW" przeznaczone do zabrania z łowiska (nie uwolnione natychmiast), uprawiający amatorski połów ryb ma obowiązek wpisać do rejestru niezwłocznie po ich złowieniu. Pozostałe gatunki ryb, a przeznaczone do zabrania, wpisuje się po zakończeniu wędkowania. Wagę dopuszcza się wpisać po wędkowaniu.
Przez „ryby przeznaczone do zabrania" rozumie się również ryby przechowywane w siatkach wędkarskich.
Zabrania się podmieniania ryb przechowywanych w siatkach wędkarskich, które zostały już wprowadzone do rejestru (dotyczy ryb objętych limitem ilościowym, których wprowadzenie w rejestr następuje niezwłocznie po złowieniu). Tym samym zabrania się dokonywania skreśleń i korekt.
Przykład:
wędkarz złowił 2 węgorze od dł. 60 i 70 cm, które wrzucił do siatki wędkarskiej, celem ich zabrania na koniec wędkowania. Tym samym miał obowiązek wprowadzić je do rejestru. W danym dniu wędkarz nie może już zabrać innego węgorza chociażby jeden ze złowionych wcześniej został wypuszczony, ponieważ w rejestrze figurują już jako ryby złowione i zabrane w danym dniu.
 
Wędkarz jest zobowiązany do:
• wpisania w rejestrze daty połowu i łowiska z chwilą rozpoczęcia wędkowania
• wypełniania rejestru trwałym środkiem piszącym, czytelnie
• w przypadku zapełnienia rejestru, na dalsze wpisy, należy pobrać nowy, uzupełniający rejestr
• zdania rejestru w czasie wnoszenia składek członkowskich na kolejny rok pod rygorem utraty prawa do ulg
 
WZÓR REJESTRU W ZAŁĄCZENIU


źródło: http://www.pzw.org.pl/poznan
załącznik: kliknij tutaj

Zmieniony ( 29.11.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Wkrótce

16.06.19r  #Puchar Kapitana - j. Wojnowice, Witosław

Rezerwacja łowisk

Rezerwacja jezior na zawody
Łoniewskie
Drzeczkowskie
Górznickie
Świerczyńskie Małe
Wojnowickie
Ziemnickie

STRAŻ RYBACKA
Jeżeli widzisz, że ktoś kłusuje, w wodzie są sieci lub jesteś świadkiem innego zdarzenia związanego z ochroną wód - dzwoń:
  • SSR Osieczna - tel. 697-218-115
  • PSR Leszno - tel. 512-260-506
  • Policja - tel. 997

Skarbnik informuje

Składki można opłacać:
pn-sobota: 10:00-18:00
w sklepie wędkarskim WIJA
ul. Zamkowa 1/2, Osieczna
Informacje tel. 609-509-737

Reklama

Hosting
Profesjonalny Hosting
 
Top!