www.mamboteam.com

28.09.2020.
 
 

Składki i opłaty na ochronę i zagospodarowanie wód na rok 2020 - za wędkowanie Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

1.     Wysokość składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód:

Składka pełna /wszystkie jeziora z brzegu, łodzi, lodu, wszystkie metody/

1

Składka podstawowa pełna 

190,00 zł

2

Składka dla: - odznaczonych Srebrną Odznaką PZW - strażników SSR posiadających minimum rok służby 1*

130,00 zł

3

Składka dla:
- odznaczonych Złotą Odznaką PZW - młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do 24 lat
- mężczyzn od 65 roku życia posiadających 10-letni staż w PZW 2*
- kobiet bez względu na wiek i staż w PZW

100,00 zł

4

Składka dla: - członka uczestnika (młodzież do lat 16) - odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami

30,00 zł

5

Składka dla członka PZW za osobę towarzyszącą 3*

40,00 zł

Składka niepełna

6

podstawowa z brzegu i lodu (wszystkie metody)

180,00 zł

7

podstawowa z brzegu i lodu metodą spławikowo-gruntową

170,00 zł

 

 

 

8

podstawowa na jeden wybrany akwen (jeden staw, jezioro, obwód rybacki rzeki) (wszystkie metody)

160,00 zł

Składka uzupełniająca

9

uzupełniająca do składki niepełnej podstawowej 4*

10,00 zł - 30,00 zł

Zwolnieni z wnoszenia składki

10

Członkowie Honorowi  PZW, Członkowie PZW którym udzielono ulgi na podstawie uchwały Nr 153/16 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ulgi w składce okręgowej dla niepełnosprawnych członków 5*

0,00 zł

 

 Objaśnienie:

1*) Strażnik korzystający z ulgi winien przedstawić aktualną na dany rok legitymację strażnika SSR potwierdzająca roczny staż, a w przypadku wydania nowej legitymacji przedstawia dodatkowo zaświadczenie wydane przez Komendanta Powiatowego SSR o stażu służby.  

2*) Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW lub legitymacji Członkowskiej poświadczającej staż.  

3*) Składkę za osobę towarzyszącą wnosi się bezpośrednio w Biurze ZO PZW w Poznaniu na podstawie złożonego pisemnego wniosku. Osoba towarzysząca nabywa uprawnienia do wędkowania w granicach uprawnień, stanowiska i limitu połowu Członka PZW wnoszącego składkę,. Osoba towarzysząca zobowiązana jest do posiadania karty wędkarskiej. Wnoszący składkę otrzymuje dla osoby towarzyszącej zezwolenie na amatorski połów ryb.  

4*) Składka uzupełniająca pozwala na rozszerzenie zezwolenia na wędkowanie o dodatkowe metody wędkowania tj. przejście od składki niepełnej podstawowej do składki pełnej podstawowej.  

5*) Ulgi udziela Zarząd Okręgu członkom PZW posiadającym znaczną niepełnosprawność ruchową lub umysłową, na pisemny wniosek zainteresowanego z udokumentowaną niesprawnością i opinią macierzystego Koła.  

 2.     Wysokość opłaty za egzamin na kartę wędkarską  

Opłata za egzamin na kartę wędkarską - 30,00 zł z VAT Z opłaty zwolniona jest młodzież ucząca się do ukończenia 19 lat    

 3.      Wysokość składek i opłat okresowych za zezwolenie na wędkowanie na wybrany akwen (staw, jezioro, obwód rybacki rzeki)  

Lp.

Treść

Wysokość w zł

składki dla Członków PZW

opłaty dla osób niezrzeszonych* z VAT

1

zawody

10,00

X

2

1 dzień

35,00

60,00

3

3 dni

55,00

85,00

4

7 dni

80,00

135,00

*) Osoba niezrzeszona to osoba która nie wniosła składki członkowskiej ogólnozwiązkowej na dany rok kalendarzowy i tym samym nie jest Członkiem PZW.  

 4.     Wysokość opłat rocznych za zezwolenie na wędkowanie dla osób niezrzeszonych*  

Lp.

Treść

Wysokość w zł z VAT

1

pełna na wszystkie wody (wszystkie metody)

450,00

2

na wszystkie wody z brzegu (wszystkie metody)

430,00

3

na wszystkie wody z brzegu metodą spławikowo-gruntową

410,00

4

na jeden wybrany akwen (staw, jezioro, obwód rybacki rzeki) (wszystkie metody)

390,00

5

wyłącznie na rz. Drawę obwód 3, 5 i 7 (wszystkie metody)

350,00

*) Osoba niezrzeszona to osoba która nie wniosła składki członkowskiej ogólnozwiązkowej na dany rok kalendarzowy i tym samym nie jest Członkiem PZW.  

 5. Wysokość opłat za zezwolenie na połów ryb kuszą na jez. Dominickim gm. Boszkowo  

Lp.

Treść

Wysokość w zł z VAT

opłaty dla Członków PZW

opłaty dla Członków Stowarzyszenia Spearfishing Poland

1

1 dzień

60,00

100,00

2

14 dni

170,00

250,00

3

pełen sezon*

550,00

550,00

*) Pełen sezon trwa od 16 maja do 14 października 
 
 
Uchwała Nr 129/19 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 24 października 2019 r.

Źródło: pzw.org.pl/poznan 

 


Zmieniony ( 13.11.2019. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Wkrótce

  

Rezerwacja łowisk

Rezerwacja jezior na zawody
Łoniewskie
Drzeczkowskie
Górznickie
Świerczyńskie Małe
Wojnowickie
Ziemnickie

STRAŻ RYBACKA
Jeżeli widzisz, że ktoś kłusuje, w wodzie są sieci lub jesteś świadkiem innego zdarzenia związanego z ochroną wód - dzwoń:
  • SSR Osieczna - tel. 697-218-115
  • PSR Leszno - tel. 512-260-506
  • Policja - tel. 997

Skarbnik informuje

Składki można opłacać:
pn-sobota: 10:00-18:00
w sklepie wędkarskim WIJA
ul. Zamkowa 1/2, Osieczna
Informacje tel. 609-509-737

Reklama

Hosting
Profesjonalny Hosting
 
Top!