www.mamboteam.com

18.10.2019.
 
 

Świąteczne zajęcia

Zarząd Koła PZW Osieczna składa Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Osiecznej serdeczne podziękowania za bardzo dobrą współpracę w  2017 roku. Dzięki uprzejmości Dyrekcji możemy na ternie szkoły prowadzić  dla dzieci zajęcia z różnych dziedzin wędkarstwa, a także korzystać z sali gimnastycznej gdzie adepci szkółki  wędkarskiej szlifują swoje umiejętności rzutowe. 

Na ostatnich w tym roku zajęciach Szkółki Wędkarskiej  zjawił się gwiazdor, który razem z uczestnikami zajęć trenował rzuty do tarczy. Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci otrzymały słodkie upominki. 
Zarząd Koła PZW Osieczna składa serdeczne podziękowanie Pani Dyrektor Monice Witkowskiej - Triller za zaszczycenie swoją osobą naszych ostatnich w tym roku zajęć.

galeria  

 

/jb/ 

Zmieniony ( 21.12.2017. )
 
Składki na zagospodarowanie i ochronę wód na 2018r - za wędkowanie

Uchwała Nr 15/17 Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu podjęta w dniu 21 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i składek na rok 2018

 

 

1.     Wysokość składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód:

 

Składka pełna
1Składka podstawowa pełna140,00 zł
2Składka dla: 
- odznaczonych Srebrną Odznaką PZW
110,00 zł
3Składka dla:
- odznaczonych Złotą Odznaką PZW 
- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do 24 lat
- mężczyzn od 65 roku życia i stażu w PZW min. 10 lat
- kobiet od 60 roku życia i stażu w PZW min. 10 lat
80,00 zł
4Składka dla: 
- członka uczestnika 
- odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami
30,00 zł
Składka niepełna*
5dla członka PZW za osobę towarzyszącą30,00 zł
Zwolnieni z wnoszenia składki
6Członkowie Honorowi  PZW0,00 zł

 

Uwaga: *) Składkę za osobę towarzyszącą wnosi się bezpośrednio w Biurze ZO PZW w Poznaniu na podstawie złożonego pisemnego wniosku. Osoba towarzysząca nabywa uprawnienia do wędkowania w granicach uprawnień, stanowiska i limitu połowu Członka PZW wnoszącego składkę, metodą spławikowo-gruntową. Powyższe ma zastosowanie wyłącznie przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki. Osoba towarzysząca zobowiązana jest do posiadania karty wędkarskiej. Wnoszący składkę otrzymuje dla osoby towarzyszącej zezwolenie na amatorski połów ryb.  

 

2.     Wysokość opłaty za egzamin na kartę wędkarską

 

Opłata za egzamin na kartę wędkarską - 30,00 zł z VAT

Z opłaty zwolniona jest młodzież ucząca się do ukończenia 19 lat  

 

3.      Wysokość składek i opłat okresowych za zezwolenie na wędkowanie

 

Lp.TreśćWysokość w zł
składki dla Członków PZWopłaty dla osób niezrzeszonych*
1zawody10,0020,00
21 dzień30,0060,00
33 dni50,0080,00
47 dni80,00 130,00
514 dni100,00 220,00
630 dniX 330,00
7rocznaX 500,00

*) Osoba niezrzeszona to osoba która nie wniosła składki członkowskiej ogólnozwiązkowej na dany rok kalendarzowy i tym samym nie jest Członkiem PZW.  


 

4. Wysokość opłat za zezwolenie na połów ryb kuszą na jez. Dominickim gm. Boszkowo

 

Lp.TreśćWysokość w zł
opłaty dla Członków PZWopłaty dla Członków Stowarzyszenia Spearfishing Poland
11 dzień50,0050,00
214 dni150,00150,00
3pełen sezon*500,00 500,00

*) Pełen sezon trwa od 16 maja do 14 października 

 

Uchwała Nr 153/16 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 24 lutego 2016 r. w sprawie ulgi w składce okręgowej dla niepełnosprawnych członków.

Na podstawie § 46 pkt 10 Statutu PZW, Zarząd Okręgu postanawia:
1. Wprowadzić 100% ulgę w składce okręgowej dla członków posiadających znaczną niepełnosprawność ruchową lub umysłową.
2. Ulga przyznawana będzie na wniosek zainteresowanego z udokumentowaną niesprawnością i opinią macierzystego Koła.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmieniony ( 05.12.2017. )
 
Składka członkowska ogólnozwiązkowa na 2018r

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ W 2018 ROKU
Opracowano na podstawie Uchwały nr 8/XI/2017 Prezydium ZG PZW z dnia 4 listopada 2017 r.

 

LpTreśćWysokość kwotowa 
w złotych
1.Składka członkowska86,-
2.Składka członkowska ulgowa 50% 
1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, 
2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW 
3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat
4) kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat
43,-
3.Składka członkowska ulgowa 75% 
1) członkowie uczestnicy do lat 16 
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami
22,-
4.Wpisowe: 
1) członka zwyczajnego PZW 
2) członka uczestnika PZW

25,- 
12,-
5.Legitymacja członkowska5,-

Uwaga: 
1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.  
2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW.


ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ   
1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności. 
2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów. 
3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego. 
4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50%  zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej. 
5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej. 
6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów. 
7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje się w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.

Zmieniony ( 05.12.2017. )
 
Puchar Ziemi Dolskiej
W tym roku areną zmagań corocznych zawodów spławikowych o Puchar Ziemi Dolskiej było jezioro Zbęchy. Organizatorem imprezy było tradycyjnie bardzo gościnne koło Dolsk. 

Do zawodów zgłosiło się wiele trzyosobowych drużyn w tym z Jarocina, Brodnicy, Manieczek, Gostynia, Śremu, Dolska oraz oczywiście nie mogło zabraknąć zawodników z Koła PZW Osieczna. Zawody miały charakter drużynowy i indywidualny. Przeprowadzono je z podziałem na trzy sektory. W reprezentacji naszego koła znaleźli się Bartosz Borowiec, Roman Klefas oraz Tomasz Franek.

Zawody należały do bardzo udanych, ponieważ Koło wywalczyło 4 miejsce z taką samą ilością punktów, ale ustępując tylko wagą drużynie Dolska II. Ryby jak na tą porę roku żerowały średnio choć pogoda bardzo dopisała W siatkach zawodników dominowały krąpie, płocie, leszczyki i okonie. Dominującą metodą był bat 6 metrów oraz wędka z kołowrotkiem. Zawodnicy mieli ułatwione wędkowanie, ponieważ stanowiska były usytuowane na wygodnych pomostach.

Wyniki:

Sektor A:
I m. Mirosław Ratajczak klub Jar-Fish Jarocin - 3,720 kg, II m. Cezary Filipiak Koło Dolsk II - 3,480 kg, III m. Tomasz Franek Koło PZW Osieczna - 2,740 kg. 

Sektor B:
I m. Andrzej Gronek Koło Dolsk II - 6,060 kg. II m. Arkadiusz Pazoła Koło Dolsk I - 3,260 kg, 3 m. Wojciech Wolny Koło Brodnica - 3,040 kg. Na 5 miejscu znalazł się Roman Klefas z Osiecznej – 2,220 kg.

Sektor C:
I m. Piotr Grylewicz Koło Dolsk I - 4,660 kg, II m. Marcin Mizerny Koło Brodnica - 4,240 kg, III m. Bartosz Borowiec Koło Osieczna - 3,820 kg. 

Drużynowo:  

I miejsce: Koło Dolsk I - 7 pkt.  
II miejsce: Koło Brodnica - 10 pkt. 
III miejsce: Koło Dolsk II - 11 pkt. - 10.740g
IV miejsce: Koło Osieczna - 11 pkt. - 8.780g
V miejsce: Klub Jar fish - 14 pkt.


Po zakończonych zmaganiach zawodnicy mogli zregenerować siły przy ciepłych napojach, posiłkach oraz ognisku w „Rybaczówce” nad jeziorem Dolsk. Tam też dokonano odczytania wyników i wręczenia pucharów i licznych nagród. Wspólnym zdjęciem zakończono zawody i zawodnicy w doskonałych humorach rozjechali się w kierunkach swoich domów. Do zobaczenia za rok!
/tf/
Zmieniony ( 16.11.2017. )
 
Zarybienie jesień 2017
Jak co roku na jesień  Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu przeprowadził akcję  zarybienia jezior. Do jezior będących pod opieką Okręgu w Poznaniu wpuszczono narybek wielu gatunków ryb między innymi : karpia, lina, karasia,  płoci, szczupaka. Nadzór nad zarybieniem  sprawował ichtiolog  Andrzej  Łakomy.  Z ramienia Koła Osieczna w zarybieniu udział wzięli kol. Tomasz Franek kol. Mieczysław Ratajczak, kol. Jacek Borowiec, kol. Ryszard Marciniak. W trakcie zarybienia nie zanotowano żadnych strat, wszystkie wpuszczone do jezior ryby rozpłynęły się w wodzie.
 
Zmieniony ( 15.11.2017. )
 
Mistrzostwa Rejonu na Rydzynie - Wyniki
W dniu 4.11.2017 roku nad Zalewem Rydzyna odbyły się Mistrzostwa PZW   Rejonu XII  Gostyń w wędkarstwie spinningowym. W zawodach udział wzięło 28 wędkarzy członków kół PZW : Borek, Gostyń, Osieczna, Pępowo, Poniec. Słoneczna  bezwietrzna pogoda nie wróżyła dobrych brań.
Zbiórka o godzinie 7.00, pobranie kart startowych i od godziny 7.45 łowienie. Większość wędkarzy uzbrojonych w boczny trok próbowała łowić okonie, niektórzy na większe wabiki próbowali skusić szczupaka. Ryby rzeczywiście nie bardzo chciały brać i  w trakcie zawodów punktowało tylko 7 zawodników. W sumie złowiono kilka okoni dwa szczupaki. Wielkim kunsztem wędkarskim popisał się Prezes Koła Gostyń kol. Włodzimierz Wojtaszyk, który na boczny trok zaciął dużego szczupaki i po kilkudziesięciu minutach  holu podebrał ręką zapewniając sobie zwycięstwo w zawodach. Szczupak mierzył 89 cm. Jak pokazały końcowe wyniki  także Prezes Koła  Osieczna kol. Tomasz Franek  złowił  szczupaka co dało mu drugie miejsce w zawodach. Jeszcze kilku zawodników holowało szczupaki, niestety ryby wygrały z wędkarzami .  Zawody odbywały się zgodnie z regulaminem na żywej rybie, wszystkie ryby po zmierzeniu przez sędziów wypuszczone zostały do wody. Po czterogodzinnej turze ustaliły się poniżej podane wyniki:

I miejsce kol. Włodzimierz Wojtaszyk szczupak-2750 pkt.- Koło PZW Gostyń
II miejsc kol. Tomasz Franek-szczupak 950 pkt.- Koło PZW Osieczna
III miejsce kol. Piotr Kurasiak – okonie-770 pkt.-Koło PZW Gostyń


Puchary i nagrody zwycięzcom wręczył Honorowy Prezes Koła PZW Osieczna kol. Mieczysław Ratajczak.
Zawody sędziowali : sędzia główny zawodów kol. Dariusz Kostka, sędzia kol. Artur Wojdowski, sędzia kol. Hieronim Karolczak i sędzia kol. Zdzisław Kurasiak. Zawody zakończono wspólna fotografią uczestników.
/jb/ 

Zmieniony ( 14.11.2017. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 91 - 108 z 416

Wkrótce
  • 10.11.19r - MK w spinningu  - j. Łoniewskie
Rezerwacja łowisk

Rezerwacja jezior na zawody
Łoniewskie
Drzeczkowskie
Górznickie
Świerczyńskie Małe
Wojnowickie
Ziemnickie

STRAŻ RYBACKA
Jeżeli widzisz, że ktoś kłusuje, w wodzie są sieci lub jesteś świadkiem innego zdarzenia związanego z ochroną wód - dzwoń:
  • SSR Osieczna - tel. 697-218-115
  • PSR Leszno - tel. 512-260-506
  • Policja - tel. 997

Skarbnik informuje

Składki można opłacać:
pn-sobota: 10:00-18:00
w sklepie wędkarskim WIJA
ul. Zamkowa 1/2, Osieczna
Informacje tel. 609-509-737

Reklama

Hosting
Profesjonalny Hosting
 
Top!