Składki członkowskie PZW na 2008 r.
Lp

Rodzaj opłaty

Wysokość

1Składka członkowska

57,00

2

Składka członkowska ulgowa 50%
- młodzież szkolna, studenci i żołnierze służby zasadniczej w wieku 16-26 lat
- członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
- mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia
- kobiety po ukończeniu 60 roku życia

28,00

3

Składka członkowska ulgowa 75%
- członkowie uczestnicy do lat 16
- członkowie odznaczeniui odznaką PZW złotą z wieńcami

14,00

4

Wpisowe:
- członka zwyczajnego PZW
- członka uczestnika PZW


25,00
12,00

5

Legitymacja członkowska

5,00

Uwagi:
1. Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej ustalają starostwa powiatowe.
2. Młodzież do lat 16 nie wnosi opłat za legitymację członkowską.
Zmieniony ( 02.02.2009. )