www.mamboteam.com

16.07.2024.
 
 

Składki członkowskie na 2015r Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
31.12.2014.

Załącznik Nr 1
do uchwały nr  43   ZG PZW
z dnia 27 września 2014 r.

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

w  2015 r.

Lp

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1.

Składka członkowska

  75,- 

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,

4)  kobiety po ukończeniu 60 roku życia

  37,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

18,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25,-

12,-

5.

Legitymacja członkowska

5,-

 

Uwaga:
1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

 


Załącznik nr 2
do Uchwały nr 43 ZG PZW
z dnia  27 września  2014 r.

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2015 R.

 

1.      Młodzież do lat 14, nie zrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
2.     
Ogólnie związkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
3.     
Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
4.     
Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50%  zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.
5.     
Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
6.     
Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
7.     
System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje się do końca roku w którym ukończono określony wiek.
 
Składki na zagospodarowanie i ochronę wód o/P-ń - za wędkowanie w 2015r Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
31.12.2014.

Uchwała Nr 63/14
Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu
podjęta w dniu 25 września 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokości składek okręgowych na 2015 rok

 

Na podstawie § 46 pkt 8 Statutu PZW, Zarząd Okręgu zatwierdza przedstawioną przez Komisję Finansów propozycję wysokości składek okręgowych na 2015 rok, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 

Wysokość składki członkowskiej okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód na 2015 r.

1. Składka roczna podstawowa pełna dla Członków PZW 130,00 zł
2. Składka roczna ulgowa dla Członków Okręgu PZW w Poznaniu:
- odznaczonych srebrną i złotą odznaka PZW
- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do ukończenia 24 lat
- mężczyźni od 65 roku życia
- kobiety od 60 roku życia
70,00 zł
3. Składka roczna ulgowa dla Członków Okręgu PZW w Poznaniu:
- członka uczestnika PZW (młodzież do ukończenia 16 lat)
20,00 zł
4. Składka roczna ulgowa dla Członków Okręgu PZW w Poznaniu:
- odznaczonych złota odznaką PZW z wieńcami za zasługi dla wędkarstwa polskiego
25,00 zł
5. Honorowi Członkowie PZW  bezpłatnie
6. Członkowie Okręgu PZW w Poznaniu którzy ukończyli 75 lat  bezpłatnie

 

 

Wysokość opłaty za egzamin na kartę wędkarską na 2015 r.
Opłata za egzamin na kartę wędkarską (z opłaty zwolniona jest młodzież ucząca się do ukończenia 19 lat) - 30,00 zł

 

Opłaty okresowe na 2015 r.

    dla członków PZW dla osób niezrzeszonych
i  cudzoziemców
1. zawody 10,00 zł 20,00 zł
2. 1 dzień 20,00 zł 50,00 zł
3. 3 dni 40,00 zł 70,00 zł
4. 7 dni 60,00 zł 110,00 zł
5. 14 dni 75,00 zł 200,00 zł
6. 30 dni --- 300,00 zł
7. roczne --- 420,00 zł

osoba niezrzeszona - osoba posiadająca kartę wędkarską i nie należąca do PZW.

 

Uchwała Nr 74/2014
Prezydium Zarządu Okręgu PZW
z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie określenia wysokości okręgowej składki podstawowej - pełnej na zagospodarowanie i ochronę wód obowiązującej w 2015 r.

 

Na podstawie art. 46 pkt 8 Statutu PZW, Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu postanawia:
1. Ustalić roczną Okręgową składkę podstawową - pełną obowiązującą w PZW Okręg w Poznaniu w 2015 roku na kwotę 130 zł.
2. Uprawnieni do wykupu składki Okręgowej określonej w ust. 1 powyżej są również członkowie nie zrzeszeni w Okręgu poznańskim, którzy wykupili Okręgową składkę na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystym Okręgu.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plik pdf do druku.

 

Wkrótce

   Zawody rodzinne - Pawłowice - 20 lipca

Rezerwacja łowisk

Rezerwacja jezior na zawody
Łoniewskie
Drzeczkowskie
Górznickie
Świerczyńskie Małe
Wojnowickie
Ziemnickie

STRAŻ RYBACKA
Jeżeli widzisz, że ktoś kłusuje, w wodzie są sieci lub jesteś świadkiem innego zdarzenia związanego z ochroną wód - dzwoń:
  • SSR Osieczna - tel. 697-218-115
  • PSR Leszno - tel. 512-260-506
  • Policja - tel. 997

Reklama

Hosting
Profesjonalny Hosting
 
Top!