www.mamboteam.com

12.08.2022.
 
 

Składki i opłaty na ochronę i zagospodarowanie wód na rok 2022 - za wędkowanie Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

WYSOKOŚĆ OPŁAT I SKŁADEK CZŁONKOWSKICH NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD
2022 r. 

 

1. Wysokość składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód:  

Składka pełna
1Składka podstawowa pełna230,00
2Składka dla:
- odznaczonych Srebrną Odznaką PZW
- strażników SSR działających na wodach okręgu PZW w Poznaniu posiadających minimum rok służby 1*
150,00
- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do 24 lat100,00
- mężczyzn od 65 roku życia posiadających 10-letni staż w PZW 2*
- kobiet bez względu na wiek i staż w PZW
170,00
3Składka dla:
- odznaczonych Złotą Odznaką PZW
140,00
4Składka dla:
- członka uczestnika (młodzież do lat 16)
40,00
- odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami60,00
Składka niepełna
5podstawowa z brzegu i lodu (wszystkie metody, bez łodzi)220,00
Składka uzupełniająca
6uzupełniająca do składki niepełnej podstawowej 3*10,00
Zwolnieni z wnoszenia składki
7- Członkowie Honorowi  PZW
- Członkowie PZW którym udzielono ulgi na podstawie uchwały Nr 153/16 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ulgi w składce okręgowej dla niepełnosprawnych członków 4*
0,00

Objaśnienie:

1*) Strażnik korzystający z ulgi winien przedstawić aktualną na dany rok legitymację strażnika SSR potwierdzającą roczny staż, a w przypadku wydania nowej legitymacji przedstawia dodatkowo zaświadczenie wydane przez Komendanta Powiatowego SSR o stażu służby.

2*) Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW lub legitymacji Członkowskiej poświadczającej staż.

3*) Składka uzupełniająca pozwala na rozszerzenie zezwolenia na wędkowanie o dodatkowe metody wędkowania tj. przejście od składki niepełnej podstawowej do składki pełnej podstawowej.

4*) Ulgi udziela Zarząd Okręgu członkom PZW posiadającym znaczną niepełnosprawność ruchową lub umysłową, na pisemny wniosek zainteresowanego z udokumentowaną niesprawnością i opinią macierzystego Koła.  

 

2. Wysokość opłaty za egzamin na kartę wędkarską:  

Opłata za egzamin na kartę wędkarską - 50,00 zł z VAT Z opłaty zwolniona jest młodzież ucząca się do ukończenia 19 lat  

 

 

3. Wysokość składek i opłat okresowych za zezwolenie na wędkowanie na wybrany akwen (staw, jezioro, obwód rybacki rzeki):  

Lp.TreśćWysokość w zł
składki dla Członków PZWopłaty dla osób niezrzeszonych* z VAT
1zawody20,00x
21 dzień40,0065,00
33 dni60,0090,00
47 dni85,00140,00

 

4. Wysokość opłat rocznych za zezwolenie na wędkowanie dla osób niezrzeszonych:  

Lp.TreśćWysokość w zł z VAT
1pełna na wszystkie wody (wszystkie metody)470,00
2na wszystkie wody z brzegu (wszystkie metody)450,00
3na jeden wybrany akwen (staw, jezioro, obwód rybacki rzeki) (wszystkie metody)410,00
4wyłącznie na rz. Drawę obwód 3, 5 i 7 (wszystkie metody)370,00

 

5. Wysokość opłat za zezwolenie na połów ryb kuszą na jez. Dominickim gm. Boszkowo:  

Lp.TreśćWysokość w zł
składki dla Członków PZWopłaty dla Członków Stowarzyszenia Spearfishing Poland z VAT
11 dzień70,00110,00
214 dni190,00280,00
3pełen sezon*610,00780,00

*) Pełen sezon trwa od 16 maja do 14 października zgodnie z Ustawą o rybactwie śródlądowym

 

 

Uchwała Nr 216/21 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 8 października 2021 r. w sprawie składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód w roku 2022
Uchwała Nr 229/21 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 8 października 2021 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za zezwolenie na wędkowanie dla osób niezrzeszonych

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Wkrótce

  Puchar Burmistrza MiG Osieczna -  20 sierpnia, j. Łoniewskie - zawody otwarte

Rezerwacja łowisk

Rezerwacja jezior na zawody
Łoniewskie
Drzeczkowskie
Górznickie
Świerczyńskie Małe
Wojnowickie
Ziemnickie

STRAŻ RYBACKA
Jeżeli widzisz, że ktoś kłusuje, w wodzie są sieci lub jesteś świadkiem innego zdarzenia związanego z ochroną wód - dzwoń:
  • SSR Osieczna - tel. 697-218-115
  • PSR Leszno - tel. 512-260-506
  • Policja - tel. 997

Skarbnik informuje

Składki można opłacać:
pn-sobota: 10:00-18:00
w sklepie wędkarskim WIJA
ul. Zamkowa 1/2, Osieczna
Informacje tel. 609-509-737

Reklama

Hosting
Profesjonalny Hosting
 
Top!