www.mamboteam.com

25.06.2022.
 
 

Skarbnik zaprasza - sezon 2022r
Skarbnik koła zaprasza do opłacania składek na sezon 2022.
Adres niezmiennie od lat.
👉Sklep Wędkarski w Osiecznej, ul. Zamkowa 1, w godz. 10:00-18:00.
Kontakt - Jacek Borowiec tel. +48609509737


Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu informuje, że z dniem 20 grudnia 2021 r. rozpoczęła się sprzedaż składek członkowskich w Kołach wędkarskich.

Sprzedaż poprzez e-zezwolenia rozpocznie się nie wcześniej niż 1 stycznia 2022 r. (planowana data 7 stycznia br.)


Każdy członek PZW Okręgu Poznańskiego, który w 2021 r. miał założoną e-kartotekę otrzyma od skarbnika Koła indywidualna plastikową legitymację członkowską.

Spersonalizowane legitymacje członkowskie zostały przekazane skarbnikom Kół. Wędkarz winien je odebrać od skarbnika Koła w którym w roku 2021 był członkiem. Osoby, które w 2021 r. wnosiły składki przez e-zezwolenia, plastikowe legitymacje członkowskie odbierają w Kole wędkarskim do którego się przypisały.

Legitymacje plastikowe są wydawane bezpłatnie.

 

Zwracamy uwagę, że plastikowa legitymacja członkowska nie jest zezwoleniem na wędkowanie. Przy wnoszeniu składek członkowskich, skarbnik Koła wydrukuje lub wyśle w formie elektronicznej na wskazany e-mail właściwe zezwolenie na wędkowanie. Zezwoleniem wysłanym na adres e-mail można posługiwać się w formie elektronicznej.

Zezwolenie zabezpieczone jest przed sfałszowaniem kodem QR.

 

Odbierając zezwolenie od skarbnika Koła należy zapoznać się z wykazem wód ogólnodostępnych Okręgu PZW w Poznaniu oraz RAPR PZW Okręgu Poznańskiego w siedzibie Koła lub na stronie Internetowej Okręgu www.poznan.pzw.org.pl. U skarbnika Koła przy wnoszeniu składek można dodatkowo pobrać rejestr amatorskiego połowu ryb w formie drukowanej, jeżeli wędkarz nie chce prowadzić rejestru w formie elektronicznej.

 

Elektroniczny rejestr połowu w pełnym zakresie startuje 1 stycznia 2022 r. Każdy wędkarz otrzymuje wraz z zezwoleniem indywidualny login i hasło do rejestracji połowu ryb.

 

Wędkarz posługujący się elektronicznym zezwoleniem i elektronicznym rejestrem połowu ryb winien okazać ten dokument w telefonie podczas kontroli. W przypadku awarii telefonu np. wyczerpania się baterii, należy zakończyć wędkowanie, ze względu na brak możliwości okazania zezwolenia (rejestru połowu) służbie kontrolującej co jest to równoznaczne z brakiem przy sobie zezwolenia na wędkowanie.

 

Sprzedaż składek poprzez e-zezwolenia prowadzona będzie wyłącznie w pakietach zawierających składkę ogólnozwiązkową, składkę na ochronę i zagospodarowanie wód, ekwiwalent za pracę na rzecz Koła w wysokości 20,00 zł oraz wpisowe dla zezwoleń nabywanych po 30 kwietnia. Pobrany ekwiwalent podlega zwrotowi w Kole w roku jego wniesienia, na wniosek wędkarza, po wykonaniu pracy na rzecz Koła w wymiarze 1 h/rok. Poprzez e-zezwolenia nie będą rozprowadzane składki dla członka uczestnika (osoby do lat 16), składki dla osób posiadających I grupę inwalidztwa, składki dla Członków Honorowych PZW oraz składki dla strażników SSR.

Zmieniony ( 09.01.2022. )
 
Życzenia 2021
 
Finałowa III tura Osieczna Fishing Series 2021 - Wyniki

Wędkarze z koła PZW Osieczna zakończyli zmagania związane z spinningowymi zawodami Osieczna Fishing Series 2021.

Ostatnie zawody rozegrane zostały nad jeziorem w Drzeczkowie. Zawodników przywitano ciepłymi napojami oraz pysznym plackiem o co zadbał skarbnik koła – kolega Jacek Borowiec. Frekwencja dopisała mimo zmiennej pogody, bo do startu zgłosiło się prawie 40 uczestników. Do ostatniej tury praktycznie każdy zawodnik miał szanse na wygraną całego cyklu oraz głównej nagrody w postaci wartościowej echosondy ufundowanej przez firmę AB System Sp. z o.o.

 

Po odprawie zawodnicy przystąpili do wędkowania. Ryby jak również humory dopisały i wieku zawodników mogło zapunktować. Najczęściej na sztuczne przynęty w postaci obrotówek i małych gum odławiano dorodne okonie. Trafiły się szczupaki oraz sandacz, które po zmierzeniu i sfotografowaniu trafiły w znakomitej kondycji z powrotem do wody.

Po pięciogodzinnej turze wyniki ostatniej III tury zawodów przedstawiły się następująco.

I miejsce: Kamieniarz Rafa z wynikiem 1460 pkt.
II miejsce: Zeh Dawid z wynikiem 1000 pkt.
III miejsce: Cichocki Ireneusz z wynikiem 950 pkt.

Po wręczeniu pucharów oraz nagród podsumowano również cały cykl OFS 2021 i odczytano wyniki:

I miejsce: Zeh Dawid z wynikiem 2600 pkt.
II miejsce: Frąckowiak Leszek z wynikiem 2450 pkt.
III miejsce: Krakowiak Mikołaj z wynikiem 2050 pkt.

Puchary i nagrody wręczali v-ce prezes koła Tomasz Marszałek oraz kapitan sportu Przemysław Stawiński. Nagrodę główną wręczył w imieniu firmy AB System - Tomasz Franek.

Na zakończenie podsumowano zmagania w 2021 oraz zadeklarowano, że również w roku 2022 te rozgrywki będą kontynuowane.

/tf/

 

Zmieniony ( 20.12.2021. )
 
Składka członkowska ogólnozwiązkowa na 2022r

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ w 2022 r.  

 


 

 LpTreść  Wysokość kwotowa w złotych
 1.Składka członkowska 100,00
 2.Składka członkowska ulgowa 50%
1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat
4) kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat  
 50,00
 3.Składka członkowska ulgowa 75%
1) członkowie uczestnicy do lat 16
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami  
 25,00
 4.Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW
2) członka uczestnika PZW  

25,00
0,00
 5.Legitymacja członkowska  5,00

 

Uwaga:  

 1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

 2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW

  

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2020 r.    

 

 1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.

8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.

9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.    

  

 

Uchwała nr 361/IX/2021 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 18 września 2021 r. w sprawie: ustanowienia składki członkowskiej na 2022 r.

 

Uchwała Nr 220/21 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 8 października 2021 r. w sprawie składki członkowskiej na rok 2022 - wpisowe członka uczestnika

Zmieniony ( 19.12.2021. )
 
Składki i opłaty na ochronę i zagospodarowanie wód na rok 2022 - za wędkowanie

WYSOKOŚĆ OPŁAT I SKŁADEK CZŁONKOWSKICH NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD
2022 r. 

 

1. Wysokość składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód:  

Składka pełna
1Składka podstawowa pełna230,00
2Składka dla:
- odznaczonych Srebrną Odznaką PZW
- strażników SSR działających na wodach okręgu PZW w Poznaniu posiadających minimum rok służby 1*
150,00
- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do 24 lat100,00
- mężczyzn od 65 roku życia posiadających 10-letni staż w PZW 2*
- kobiet bez względu na wiek i staż w PZW
170,00
3Składka dla:
- odznaczonych Złotą Odznaką PZW
140,00
4Składka dla:
- członka uczestnika (młodzież do lat 16)
40,00
- odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami60,00
Składka niepełna
5podstawowa z brzegu i lodu (wszystkie metody, bez łodzi)220,00
Składka uzupełniająca
6uzupełniająca do składki niepełnej podstawowej 3*10,00
Zwolnieni z wnoszenia składki
7- Członkowie Honorowi  PZW
- Członkowie PZW którym udzielono ulgi na podstawie uchwały Nr 153/16 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ulgi w składce okręgowej dla niepełnosprawnych członków 4*
0,00

Objaśnienie:

1*) Strażnik korzystający z ulgi winien przedstawić aktualną na dany rok legitymację strażnika SSR potwierdzającą roczny staż, a w przypadku wydania nowej legitymacji przedstawia dodatkowo zaświadczenie wydane przez Komendanta Powiatowego SSR o stażu służby.

2*) Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW lub legitymacji Członkowskiej poświadczającej staż.

3*) Składka uzupełniająca pozwala na rozszerzenie zezwolenia na wędkowanie o dodatkowe metody wędkowania tj. przejście od składki niepełnej podstawowej do składki pełnej podstawowej.

4*) Ulgi udziela Zarząd Okręgu członkom PZW posiadającym znaczną niepełnosprawność ruchową lub umysłową, na pisemny wniosek zainteresowanego z udokumentowaną niesprawnością i opinią macierzystego Koła.  

 

2. Wysokość opłaty za egzamin na kartę wędkarską:  

Opłata za egzamin na kartę wędkarską - 50,00 zł z VAT Z opłaty zwolniona jest młodzież ucząca się do ukończenia 19 lat  

 

 

3. Wysokość składek i opłat okresowych za zezwolenie na wędkowanie na wybrany akwen (staw, jezioro, obwód rybacki rzeki):  

Lp.TreśćWysokość w zł
składki dla Członków PZWopłaty dla osób niezrzeszonych* z VAT
1zawody20,00x
21 dzień40,0065,00
33 dni60,0090,00
47 dni85,00140,00

 

4. Wysokość opłat rocznych za zezwolenie na wędkowanie dla osób niezrzeszonych:  

Lp.TreśćWysokość w zł z VAT
1pełna na wszystkie wody (wszystkie metody)470,00
2na wszystkie wody z brzegu (wszystkie metody)450,00
3na jeden wybrany akwen (staw, jezioro, obwód rybacki rzeki) (wszystkie metody)410,00
4wyłącznie na rz. Drawę obwód 3, 5 i 7 (wszystkie metody)370,00

 

5. Wysokość opłat za zezwolenie na połów ryb kuszą na jez. Dominickim gm. Boszkowo:  

Lp.TreśćWysokość w zł
składki dla Członków PZWopłaty dla Członków Stowarzyszenia Spearfishing Poland z VAT
11 dzień70,00110,00
214 dni190,00280,00
3pełen sezon*610,00780,00

*) Pełen sezon trwa od 16 maja do 14 października zgodnie z Ustawą o rybactwie śródlądowym

 

 

Uchwała Nr 216/21 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 8 października 2021 r. w sprawie składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód w roku 2022
Uchwała Nr 229/21 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 8 października 2021 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za zezwolenie na wędkowanie dla osób niezrzeszonych

 
Finałowa tura Osieczna Fishing Series

Indywidulane zawody spinningowe z łodzi:

 „III – ostatnia tura Osieczna Fishing Series”
Zbiórka w niedzielę 21.11.2021 (nowy termin) przy kanale 
nad jeziorem Drzeczkowskim  

Prowadzona będzie tylko klasyfikacja indywidulana. Każdy zawodnik musi posiadać telefon komórkowy z aparatem fotograficznym. 

Zapisy w formie sms przyjmuje Tomasz Franek -  kom 661 112 964

Organizator nie zapewnia łodzi wędkarskich.

Planowany harmonogram:
07:30 - Zbiórka i potwierdzenie obecności 
08:00  - Rozpoczęcie zawodów
13:00  - Koniec wędkowania
13:30 - Posiłek regeneracyjny 
14:00 -  Zakończenie zawodów i całego cyklu OFS z wręczeniem pucharów i nagród 
Zapraszamy

Zmieniony ( 01.11.2021. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 19 - 36 z 493

Wkrótce

  MK Gruntowe  26 czerwca - Pawłowice
  Zawody karpiowe 2 lipca - Pawłowice

Rezerwacja łowisk

Rezerwacja jezior na zawody
Łoniewskie
Drzeczkowskie
Górznickie
Świerczyńskie Małe
Wojnowickie
Ziemnickie

STRAŻ RYBACKA
Jeżeli widzisz, że ktoś kłusuje, w wodzie są sieci lub jesteś świadkiem innego zdarzenia związanego z ochroną wód - dzwoń:
  • SSR Osieczna - tel. 697-218-115
  • PSR Leszno - tel. 512-260-506
  • Policja - tel. 997

Skarbnik informuje

Składki można opłacać:
pn-sobota: 10:00-18:00
w sklepie wędkarskim WIJA
ul. Zamkowa 1/2, Osieczna
Informacje tel. 609-509-737

Reklama

Hosting
Profesjonalny Hosting
 
Top!