Składki na wody nizinne ogólnodostępne Okręgu PZW Leszno na 2011 r.
30.11.1999.

Tabela z opłatami składek PZW  Okręg Leszno na 2011 r.

 

 

Składki członkowskie roczne i okresowe na wody nizinne ogólnodostępne Okręgu PZW Leszno na 2001 r

 

Lp

Treść

Wysokość opłaty w zł.

1

Członkowie PZW opłacający składki pełne

 • 76,00

2

Składka członkowska ulgowa

 1. młodzież w wieku od 16 do 18 lat oraz ucząca się w wieku do 26 lat
 2. członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
 3. mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia
 4. kobiety po ukończeniu 60 roku życia
 5. odbywający zasadniczą służbę wojskową
 6. osoby niepełnosprawne o widocznej niepełnosprawności narządów ruchu - decyzję o przyznaniu ulgi podejmuje każdorazowo Zarząd Koła
 • 45,00

3

Składka członkowska ulgowa

 1. członkowie uczestnicy do lat 16
 • 20,00
 4 Niezrzeszeni i cudzoziemcy - całoroczna
 •  300,00
 5 Członkowie PZW:
 1. honorowi członkowie PZW
 2. odznaczeni złotą odznaką z wieńcami
 3. emeryci i renciści, którzy ukończyli 75 lat - liczy się rok urodzenia

Wpis do legitymacji
przez pracownika Biura ZO
Bezpłatnie

5

Wpisowe:

 1. członka zwyczajnego PZW
 2. członka uczestnika PZW
 • 25,00
 • 12,00
6

Egzamin na kartę wędkarską:

 1. Opłata za egzamin na kartę wędkarską
 2. młodzież ucząca się do ukończenia szkoły średniej
 3. egzaminy sąnieodpłatne w szkółkach wędkarskich
 •  25,00

 

 7

 Zezwolenie na wędkowane jednodniowe:

 1. Zrzeszeni
 2. Niezrzeszeni
 • 15,00
 • 40,00