Porozumienia z Okręgami PZW na 2021r
30.11.1999.
Mapa porozumień - KLIK!
 

2023

Z porozumienia mogą skorzystać wyłącznie:
członkowie umawiających się Okręgów, którzy  wnieśli w macierzystym Okręgu składkę członkowską ogólnozwiązkową i PEŁNĄ składkę na ochronę i zagospodarowanie wód.

 

1. Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp.

 

Członkowie Okregu Poznańskiego nabywają możliwość wędkowania bez konieczności wnoszenia dodatkowych składek na części obwodu rybackiego rzeki Warty Nr 11 o długości 24,3 km na odcinku od dopływu strugi z jez. Barlińskiego (135 +500 kilometraż rzeki Warty) do granicy województw Wielkopolskiego i Lubuskiego (116 +200 km rzeki Warty). Zezwolenia wydają Koła poznańskie zainteresowanym członkom posiadającym wniesioną pełną składkę członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód

(Zezwolenia będą dostępne w połowie stycznia)

 

2. Okręgu PZW w Koszalinie

 

Porozumienie obejmujące 150 zezwoleń dla członków PZW Poznań oraz 300 zezwoleń dla członków PZW Koszalin. Członek Okręgu poznańskiego zezwolenia na Okręg koszaliński można pobrać w biurze Okręgu w Poznaniu po okazaniu legitymacji potwierdzającej wniesienie składki okręgowej pełnej.

(oczekujemy na dostarczenie zezwoleń z OPZW Koszalin, odbiór zezwoleń w biurze Okręgu w Poznaniu)

 

3. Okręg Nadnotecki PZW w Pile

 

Członkowie Okręgu Poznańskiego nabywają możliwość wędkowania w obwodach rybackich:

- jezioro Pakawie

- Warta nr 9

- Noteć nr 9

- Wełna nr 6

- Wełna nr 8

(odbiór zezwoleń w poznańskich kołach wędkarskich)

 

Członkowie Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile posiadający opłacone składki na wody nizinne lub górskie nabywają możliwość wędkowania w obwodach rybackich:

- jezioro Chojeńskie (Pustelnia)

- Warta nr 7

- Warta nr 8

Warta nr 10

- Wełna nr 9

(odbiór zezwoleń w nadnoteckich kołach wędkarskich)

 

 

 

 

 

2022

Z porozumienia mogą skorzystać wyłącznie:
członkowie umawiających się Okręgów, którzy  wnieśli w macierzystym Okręgu składkę członkowską ogólnozwiązkową i PEŁNĄ składkę na ochronę i zagospodarowanie wód.

 

1. Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp.

 

Członkowie Okregu Poznańskiego nabywają możliwość wędkowania bez konieczności wnoszenia dodatkowych składek na części obwodu rybackiego rzeki Warty Nr 11 o długości 24,3 km na odcinku od dopływu strugi z jez. Barlińskiego (135 +500 kilometraż rzeki Warty) do granicy województw Wielkopolskiego i Lubuskiego (116 +200 km rzeki Warty). Zezwolenia wydają Koła poznańskie zainteresowanym członkom posiadającym wniesioną pełną składkę członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód

(Zezwolenia będą dostępne w połowie stycznia)

 

2. Okręgu PZW w Koszalinie

 

Porozumienie obejmujące 150 zezwoleń dla członków PZW Poznań oraz 300 zezwoleń dla członków PZW Koszalin. Członek Okręgu poznańskiego zezwolenia na Okręg koszaliński można pobrać w biurze Okręgu w Poznaniu po okazaniu legitymacji potwierdzającej wniesienie składki okręgowej pełnej.

(oczekujemy na dostarczenie zezwoleń z OPZW Koszalin, odbiór zezwoleń w biurze Okręgu w Poznaniu)

 

3. Okręg PZW we Wrocławiu

 

Wzajemne porozumienie na wybrane akweny:

Członkowie Okręgu Poznańskiego nabywają możliwość wędkowania na obwodzie rybackim rzeki Barycz nr 3 tj. od dopływu rzeki Sąsiecznicy do ujścia do rzeki Odra, wraz z jej dopływami i zbiornikiem Rycze. Zezwolenie można nabywa się poprzez e-zezwolenia Okregu Wrocławskiego. Opłata za wydanie zezwolenia wynosi 10 zł.

Członkowie Okręgu Wrocławskiego nabywają możliwość wędkowania na obwodzie rybackim rzeki Orla nr 1 tj. od jej źródła do ujścia rzeki Orla do rzeki Barycz oraz na jez. Krzycko Wielkie (Gołanickie). Zezwolenie można nabywa się poprzez e-zezwolenia Okregu Pozańskiego. Składa pobierana przy generowaniu zezwolenia wynosi 10 zł.

 

4. Okręg Nadnotecki PZW w Pile

 

Członkowie Okręgu Poznańskiego nabywają możliwość wędkowania w obwodach rybackich:

- jezioro Pakawie

- Warta nr 9

- Noteć nr 9

- Wełna nr 6

- Wełna nr 8

(odbiór zezwoleń w poznańskich kołach wędkarskich)

 

Członkowie Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile posiadający opłacone składki na wody nizinne lub górskie nabywają możliwość wędkowania w obwodach rybackich:

- jezioro Chojeńskie (Pustelnia)

- Warta nr 7

- Warta nr 8

Warta nr 10

- Wełna nr 9

(odbiór zezwoleń w nadnoteckich kołach wędkarskich)

 

5. Gospodarstwo Rybackie w Sierakowie

 

JEZIORA UDOSTĘPNIONE DO WĘDKOWANIA Z BRZEGU PRZEZ CAŁY ROK ORAZ Z ŁODZI W PORZE DZIENNEJ W OKRESIE OD 1 MAJA DO 15 LISTOPADA
- Jezioro Ławica
- Jezioro Radgoszcz
- Jezioro Barlin
- Jezioro Strzyżmin (Wielkie)
- Jezioro Kubek 

 

JEZIORA UDOSTĘPNIONE DO WĘDKOWANIA WYŁĄCZNIE Z BRZEGU
- Jezioro Bucharzewo
- Jezioro Chalinek
- Jezioro Kłosowskie
- Jezioro Lichwin
- Jezioro Putnik
- Jezioro Śremskie
- Jezioro Chalińskie Małe

(odbiór zezwoleń w poznańskich kołach wędkarskich - już wkrótce)

źródło