Składki na zagospodarowanie i ochronę wód o/P-ń - za wędkowanie w 2015r
31.12.2014.

Uchwała Nr 63/14
Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu
podjęta w dniu 25 września 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokości składek okręgowych na 2015 rok

 

Na podstawie § 46 pkt 8 Statutu PZW, Zarząd Okręgu zatwierdza przedstawioną przez Komisję Finansów propozycję wysokości składek okręgowych na 2015 rok, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 

Wysokość składki członkowskiej okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód na 2015 r.

1. Składka roczna podstawowa pełna dla Członków PZW 130,00 zł
2. Składka roczna ulgowa dla Członków Okręgu PZW w Poznaniu:
- odznaczonych srebrną i złotą odznaka PZW
- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do ukończenia 24 lat
- mężczyźni od 65 roku życia
- kobiety od 60 roku życia
70,00 zł
3. Składka roczna ulgowa dla Członków Okręgu PZW w Poznaniu:
- członka uczestnika PZW (młodzież do ukończenia 16 lat)
20,00 zł
4. Składka roczna ulgowa dla Członków Okręgu PZW w Poznaniu:
- odznaczonych złota odznaką PZW z wieńcami za zasługi dla wędkarstwa polskiego
25,00 zł
5. Honorowi Członkowie PZW  bezpłatnie
6. Członkowie Okręgu PZW w Poznaniu którzy ukończyli 75 lat  bezpłatnie

 

 

Wysokość opłaty za egzamin na kartę wędkarską na 2015 r.
Opłata za egzamin na kartę wędkarską (z opłaty zwolniona jest młodzież ucząca się do ukończenia 19 lat) - 30,00 zł

 

Opłaty okresowe na 2015 r.

    dla członków PZW dla osób niezrzeszonych
i  cudzoziemców
1. zawody 10,00 zł 20,00 zł
2. 1 dzień 20,00 zł 50,00 zł
3. 3 dni 40,00 zł 70,00 zł
4. 7 dni 60,00 zł 110,00 zł
5. 14 dni 75,00 zł 200,00 zł
6. 30 dni --- 300,00 zł
7. roczne --- 420,00 zł

osoba niezrzeszona - osoba posiadająca kartę wędkarską i nie należąca do PZW.

 

Uchwała Nr 74/2014
Prezydium Zarządu Okręgu PZW
z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie określenia wysokości okręgowej składki podstawowej - pełnej na zagospodarowanie i ochronę wód obowiązującej w 2015 r.

 

Na podstawie art. 46 pkt 8 Statutu PZW, Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu postanawia:
1. Ustalić roczną Okręgową składkę podstawową - pełną obowiązującą w PZW Okręg w Poznaniu w 2015 roku na kwotę 130 zł.
2. Uprawnieni do wykupu składki Okręgowej określonej w ust. 1 powyżej są również członkowie nie zrzeszeni w Okręgu poznańskim, którzy wykupili Okręgową składkę na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystym Okręgu.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plik pdf do druku.