Po zebraniu

17 stycznia w klubie Piccolo zebraliśmy się na walnym zebraniu sprawozdawczym za 2015 rok.
Na zebraniu gościliśmy przedstawiciela Okręgu w Poznaniu kol. Sylwestra Wilczyńskiego.

Zostały odczytane sprawozdania przez:
Prezesa Koła - Mieczysław Ratajczak
Skarbnika Koła - Jacek Borowiec
V-ce Prezesa Koła d/s Sportu - Tomasz Franek
Komisji Rewizyjnej - Zenon Gralak
Sądu Koleżeńskiego - Marek Wojtkowiak
Komisja Egzaminacjna - Jacek Borowiec

Wszystkie sprawozdania został zaaprobowane przez uczesników zebrania.
Przedstawiono także plan pracy jaki Zarząd Koła pragnie zrealizować w 2016 roku.

Miłym akcentem zebrania było wręczanie pucharów wędkarzom, którzy zwyciężyli w Grand Prix Koła za 2015 rok:

I miejsce - Franciszek Stachowiak i Krystian Szmania (ex aequo)
II miejsce - Roman Klefas
III miejsce - Tomasz Flak


Poddano pod głosowanie oraz podjęto wiele uchwał, z których część została skierowana do Zarządu Okręgu w Poznaniu.
Po zrealizowaniu wszstkich planowanch punktów zebrania prezes koła zebranie zamknął.

Zmieniony ( 27.01.2016. )